Izolacja pianą

wybierz rodzaj pianki

Pianki -
Polimocznik
Pianki - PUR

Polimocznik:

Ekstremalne warunki eksploatacji oraz trwałość powłok ochronnych konstrukcji inżynierskich zmusza do poszukiwania coraz bardziej doskonałych rozwiązań technicznych i uzasadnionych z punktu ekonomicznego rozwiązań ochrony konstrukcji.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom związanym z zabezpieczaniem elementów konstrukcji przed agresją chemiczną, obciążeniami mechanicznymi, wpływami atmosferycznymi i promieniowaniem UV oraz oddziaływaniem temperatur w szerokim zakresie stworzony został system powłok na bazie polimoczników pod nazwą GEPOTECH®. Powłoki GEPOTECH® są dwukomponentowym systemem żywic na bazie polimoczników (amina + izocyjanian) i poddany procesowi poliaddycji (rodzaj reakcji chemicznej). W procesie poliaddycji, który ma charakter stopniowy, a nie łańcuchowy nie występują produkty uboczne. W podobnym procesie otrzymywane są m.in. poliuretany. Stanowi to połączenie właściwości, których dotychczas nie wykazywał żaden system złożony z innych materiałów powłokowych.

Powłoki ochronne wykonane metodą natrysku na gorąco warstwy elastomeru polimocznikowego cechuje również bardzo szybki proces polimeryzacji, który trwa od kilku do kilkunastu sekund.

Umożliwia to zastosowanie w następujących obszarach:

 • w gospodarce wodno-ściekowej do izolacji zbiorników, kanałów, koryt ściekowych, bieżni, separatorów itp.
 • do zabezpieczania studzienek ściekowych
 • do wykonywania powłok zbiorników i tac zabezpieczających przed agresywnymi materiałami płynnymi i stałymi
 • do wykonywania powłok tac wokół zbiorników paliwowych
 • do zabezpieczania zbiorników i rurociągów ze stali i betonu zbrojonego
 • do wykonywania powłok ochronnych posadzek przemysłowych i parkingów
 • do wykonywania izolacjo-nawierzchni w budownictwie mostowym
 • do zabezpieczania obiektów hydrotechnicznych i zbiorników na biogaz.

Właściwości powłok polimocznikowych:

 • bardzo wysoka odporność mechaniczna i na udarność
 • bardzo wysoka odporność chemiczna na kwasy, zasady w zakresie temp. ≤ 40°C
 • bardzo wysoka przyczepność do podłoży, w tym stali i betonu
 • bardzo wysoka elastyczność ok. 400%
 • bardzo wysoka odporność na ścieranie
 • bardzo wysoka odporność na działanie wody (w tym ścieków i wody morskiej)
 • bardzo wysoka odporność na wpływy atmosferyczne, w tym promieniowanie UV
 • wysoka stabilność w szerokim zakresie temperatur od – 40°C do + 120° C
 • bardzo krótki czas wiązania i obciążania powierzchni
 • mostkowanie rys ≤ 2 mm
 • szybkie nakładanie na duże powierzchnie
 • łatwe układanie na skomplikowanych kształtach z przejściem stal-beton
 • łatwe utrzymanie w czystości powlekanych powierzchni