Wylewki

wybierz rodzaj wylewek

Półsuche
Miksokret
Styrobeton Anhydrytowe

Wylewki - anhydrytowe Knauf  oraz Agilia Sols 

Wylewka podłogowa posiadająca wysokie parametry wytrzymałościowe oraz właściwości samopoziomujące. Nowoczesny produkt powstały na bazie płynnego jastrychu anhydrytowego ułatwiający pracę zarówno w fazie projektowania jak i w fazie wykonawczej.

Poniżej przedstawiamy informacje o produkcie

Korzyści ze stosowania produktów

  • Właściwości samopoziomujące - wylewka podłogowa Agilia Sols A pozwala na równe wykonanie podkładu podłogowego, zapewniając estetyczny efekt końcowy.
  • Zwiększona elastyczność - zastosowanie produktu umożliwia wykonanie dużych powierzchni bez nacięć dylatacyjnych, tj.: powierzchnie bez ogrzewania podłogowego nawet do 900 m², powierzchnie ogrzewane do 300m², eliminując problem pękania płytek podłogowych. W przejściach pomiędzy pomieszczeniami zalecamy wykonywanie dylatacji.
  • Doskonałe przewodzenie ciepła -  to produkt zalecany w rozwiązaniach z ogrzewaniem podłogowym, ponieważ doskonale przewodzi ciepło i oddaje je pomieszczeniu.
  • Oszczędność czasu - 3 osobowa ekipa wykonawcza może wylać ok.1000m² powierzchni dziennie.
  • Wysoka wytrzymałość - jastrych anhydrytowy  nie wymaga zbrojenia i posiada wysokie parametry wytrzymałości 20MPa-40MPa.
  • Oszczędność materiałów -  pozwala na zmniejszenie grubości wylewanej warstwy podkładu podłogowego do 35 mm na warstwie termoizolacyjnej i/lub wygłuszającej. W przypadku ogrzewania podło­gowego istnieje możliwość ograniczenia grubości wylewanej warstwy nad przewodami grzewczymi nawet do 25-30 mm na rurką.
  • Przyspieszenie prac wykonawczych - już po około 2 dniach można chodzić po wylanym podkładzie, po minimum 4 dniach rozpocząć dalsze prace budowlane, a po około 7 dniach uruchomić ogrzewanie podłogowe.
  • Stabilność recepturowa - proces produkcyjny i jakość  są regularnie monitorowane w oparciu o zakładową kontrolę produkcji zgodną z wymogami normy PN-EN 13813.Wylewki anhydrytowe należy zagruntować przed rozpoczęciem prac wykończeniowych.
  • Ekologia - dzięki dobremu przewodnictwu cieplnemu zmniejsza się zużycie energii, przez co chronimy środowisko naturalne i jego zasoby.
Badania termowizyjne
samopoziomujących wylewek